Banubhai Manorbhai patel(Balisana) na matrushri Narmadaben Manorbhai patel nu nidhan thayel chhe.sadagata nu besanu 22/1/17 ne ravivar na roj Jevatani pati ni vadi-Balisana rakhel chhe.time-11:00 thi 2:00

News & Events

Birthday & Anniversary

RUDRA BHAVIKKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

MANGLABEN NARANBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

CHANDANI SAMIRBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

KIRITBHAI SHANKARBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day