Banubhai Manorbhai patel(Balisana) na matrushri Narmadaben Manorbhai patel nu nidhan thayel chhe.sadagata nu besanu 22/1/17 ne ravivar na roj Jevatani pati ni vadi-Balisana rakhel chhe.time-11:00 thi 2:00

News & Events

Birthday & Anniversary

AKSHAY ASHVINBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

BABUBEN NATAVARLAL PATEL Many Many Happy Return of the day

JAYSHRIBEN JAYESHBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

NARAYANI RAKESHBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

JIGNASABAHEN ASHOKKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

RAHI KIRITBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

VILASHBEN MEHULBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day