Banubhai Manorbhai patel(Balisana) na matrushri Narmadaben Manorbhai patel nu nidhan thayel chhe.sadagata nu besanu 22/1/17 ne ravivar na roj Jevatani pati ni vadi-Balisana rakhel chhe.time-11:00 thi 2:00

News & Events

Birthday & Anniversary

VISHRUTIBEN RITESHKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

NIKITABEN MEHULKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

HARSHAD BABUBHAI Amin Many Many Happy Return of the day

RASHMINKUMAR MANJIBHAI PATEL Happy Anniversary