Banubhai Manorbhai patel(Balisana) na matrushri Narmadaben Manorbhai patel nu nidhan thayel chhe.sadagata nu besanu 22/1/17 ne ravivar na roj Jevatani pati ni vadi-Balisana rakhel chhe.time-11:00 thi 2:00

News & Events

Birthday & Anniversary

SHYAM AJAYKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

PAYALBEN BHAVESHBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

BHARTIBEN RAMANBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

JINAL KIRANKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

KINJALKUMAR VINODBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day