Besanu

Babubhai Manorbhai patel(Balisana) na matrushri Narmadaben Manorbhai patel nu nidhan thayel chhe.sadagata nu besanu 22/1/17 ne ravivar na roj Jevatani pati ni vadi-Balisana rakhel chhe.time-11:00 thi 2:00

News & Events

Birthday & Anniversary

TEJAS BABUBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

NAVYKUMAR DAKHSHESBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

HETALBEN SANJAYKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day