Besanu

Babubhai Manorbhai patel(Balisana) na matrushri Narmadaben Manorbhai patel nu nidhan thayel chhe.sadagata nu besanu 22/1/17 ne ravivar na roj Jevatani pati ni vadi-Balisana rakhel chhe.time-11:00 thi 2:00

News & Events

Birthday & Anniversary

ANUSHKA AMITKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

MEENABEN KETANKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

SHRUSHTIBEN SHILESHBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

RITESHKUMAR BHOGILAL PATEL Many Many Happy Return of the day

AKSHATKUMAR AJAYBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day