Besanu

Babubhai Manorbhai patel(Balisana) na matrushri Narmadaben Manorbhai patel nu nidhan thayel chhe.sadagata nu besanu 22/1/17 ne ravivar na roj Jevatani pati ni vadi-Balisana rakhel chhe.time-11:00 thi 2:00

News & Events

Birthday & Anniversary

NIMISHABEN RAVINDRABHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

PRATHAM TUSHARBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

PRINCE HASHMUKHBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

DARDH TEJASKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day