News

Samaj darpan pustika nu vitaran 22/1/17 na 9:00 to 12 & 3:00 to 6:00 kalake Nakshatr ma thi malase te sivay book leva avavu nahi.Aa tarikh pachhi book malashe nahi teni darek sabhasade nodh levi.

News & Events

Birthday & Anniversary

ANUSHKA AMITKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

MEENABEN KETANKUMAR PATEL Many Many Happy Return of the day

SHRUSHTIBEN SHILESHBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day

RITESHKUMAR BHOGILAL PATEL Many Many Happy Return of the day

AKSHATKUMAR AJAYBHAI PATEL Many Many Happy Return of the day